Oferta

Głównym obszarem działalności przedsiębiorstwa jest budownictwo energetyczne oraz wznoszenie obiektów użyteczności publicznej, usługowo-handlowych oraz przemysłowych
w systemie Generalnego Wykonawstwa.
Jako Generalny Wykonawca zapewniamy inwestorom kompleksowe usługi budowlane - począwszy od doradztwa przy doborze lokalizacji, pozyskania terenu pod daną inwestycję, wykonanie projektów, koordynację i uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych (na każdym etapie realizacji projektu), aż do  wybudowania, montażu, uruchomienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Obiekty budowlane wykonujemy na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Inwestora lub zgodnie z projektem wykonanym przez zatrudnione biuro projektowe.
Oferujemy usługi w następującym zakresie:

- projektowania i przygotowania inwestycyjnego elektrowni wiatrowych oraz biogazowych,

- doradztwa budowlanego,

- budowy instalacji energetycznych,

- budowy dróg, placów montażowych, linii kablowych oraz części budowlanej elektrowni wiatrowych,

- wznoszenia budynków przemysłowych, biurowych, hotelowych, handlowych, mieszkaniowych oraz hal stalowych w systemie „pod klucz”,

- wykonania instalacji budowlanych (elektrycznych, sanitarnych, gazowych, klimatyzacji, wentylacji, teletechnicznych),

- prac wykończeniowych,

- termomodernizacji budynków,

- remontów, renowacji i adaptacji budynków istniejących,

- wynajmu powierzchni biurowych.

Nasi podwykonawcy wybierani są niezwykle starannie, przede wszystkim pod kątem spełnienia wysokich wymagań w zakresie jakości, terminowości dostaw, konkurencyjności cenowej oraz zgodności z normami i przepisami.